Bảo Hiểm Tài Sản

Bảo Hiểm mọi rủi ro tài sản 

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt - Bảo hiểm tài sản.Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo thông tư 220/BTC - Mức phí áp dụng theo quy định của BTC.....
Bảo Hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo Hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc + mở rộng các rủi ro đặc biệt khác  bao gồm Giông , bão , lủ lụt ...Động đất.....
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - Phát sinh từ bất kỳ hành động ác ý hay do sự cố tình bất cẩn của người được bảo hiểm...
Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Biểu phí áp dụng theo thông tư 220/BTC - Biểu phí áp dụng chung trên toàn quốc -Có thể giảm phí nếu cơ sở đạt tiêu chuẩn...
Bảo hiểm hổn hợp nhà tư nhân

Bảo hiểm hổn hợp nhà tư nhân

Bảo hiểm nhà chung cư - Bảo hiểm nhà tư nhân - Bảo hiểm hổn hợp nhà văn phòng - Mức phí cạnh tranh...
Bảo Hiểm công trình đã hoàn thành

Bảo Hiểm công trình đã hoàn thành

Bảo hiểm công trình đã hoàn thành - Bảo hiểm cho những tổn thất gây ra bởi cháy , nổ, và chạm , động đất.......

Tại Sao bạn nên chọn chúng tôi?
Sản Phẩm thích hợp mức phí cạnh tranh

Hổ trợ tai nạn

Hổ trợ tai nạn

PTI chấp nhận nhiều chi phí thanh toán để điều trị tai nạn-Các hóa đơn tiền thuốc và các chi phí khác .
Thanh toán dịch vụ

Thanh toán dịch vụ

PTI có thể thanh toán cho các hóa đơn điều trị tai nạn khi bạn phải sử dụng " Dịch Vụ đặc biệt của bệnh viện"...
Thanh toán chi phí cấp cứu

Thanh toán chi phí cấp cứu

PTI có thể thanh toán chi phí cấp cứu cho quá trình tai nạn của bạn , với những điều kiện vui lòng xem thêm...
Hổ trợ tất cã Bệnh Viện VN

Hổ trợ tất cã Bệnh Viện VN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán viện phí cho tất cã các Bệnh viện tại Việt Nam , được phép hoạt động hợp pháp....
Đơn thuốc đặc trị

Đơn thuốc đặc trị

PTI chấp nhận thanh toán cho những đơn thuốc điều trị đặc biệt do bác sỹ kê toa.
Bác sỹ Riêng

Bác sỹ Riêng

PTI có thể thanh toán chi phí chăm sóc riêng bạn , chị phí chăm sóc tại nhà ... 

Faq

 • Xe Tôi bị tai nạn tôi phải làm sao ?

  Let me be clear, you have to make it through the jungle to make it to paradise
 • Làm sao để tôi được bảo lãnh viện phí?

  Let me be clear, you have to make it through the jungle to make it to paradise
 • Tôi phải làm gì khi xe tôi gây tai nạn cho người khác?

  Let me be clear, you have to make it through the jungle to make it to paradise
 • Tôi muốn mua bảo hiểm online tôi phải làm sao ?

  Let me be clear, you have to make it through the jungle to make it to paradise

Newsletter

Đăng ký email để cập nhật những tin tức mới nhất từ chúng tôi.

Menu